پین هدر

پین هدر

pin header یا header یک مدل از کانکتورهای الکتریکی است.

پین هدرها دو دسته اند نری و مادگی که نری کاربردش بیشتر است.

پین هدرها شامل یک یا تعداد بیشتری پین های male یا female با فاصله های 2.54 میلیمتر یا 2 میلیمتر یا 1.27 میلیمتر از یکدیگر می باشند.

کاربرد پین هدرها : در واقع به عنوان پایه برای قطعاتی مثل LCD کاراکتری و یا روی بورد از آن استفاده می شود.

پین هدرنری، پین هدرمادگی، پین هدرمادگی صاف ،  پین هدرنری رایت و صاف از انواع پین هدرها می باشد.

پین هدر های نظامی در مصارفی که دارای دقت بالایی است کاربرد دارد.

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه