خازن

خازن یک قطعه الکترونیکی است که در بیشتر مدارها استفاده می شود.

عملکرد آن ذخیره انرژی الکتریکی است و در صورت لزوم این انرژی را دوباره به مدار می دهد.

به عبارت دیگر، بار الکتریکی ذخیره شده در آن تخلیه می شود.

علاوه بر این، عملکرد دیگری دارد به شرح زیر:

جریان DC را مسدود می کند.

جریان AC را عبور می دهد.

یک خازن یک دستگاه منفعل است که انرژی را در میدان الکتریکی خود ذخیره می کند

و هر زمان که لازم باشد، انرژی را به مدار می فرستد.

خازن ها از نظر شکل ظاهری و نوع ساخت و کاربرد انواع مختلفی دارند که به طور خلاصه

شرح داده می شود.

1-DIP (پایه دار) ، SMD (لحیم سطحی)

2-ثابت ، متغیر

3-الکترولیت(Electrolyt)، سرامیکی(Electrolytic)، مولتی لایر(Multilayer)، مایلار(Mylar)، (MKT)، پلی استر(Polyester)،

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه