منبع تغذیه

منبع تغذیه ، دستگاهی است که انرژی الکتریکی یک یا چند بار مصرفی (وسیله ای که انرژی میخواهد مثل تلویزیون) را تأمین می کند.

به عبارت دقیق‌تر، وظیفه منبع تغذیه، دریافت انرژی الکتریکی از یک منبع انرژی برقی(برق شهری که در خانه ها می باشد) ، مکانیکی (برق ژنراتور) ، شیمیایی (انواع باطری) ، خورشیدی (سلول خورشیدی) و تبدیل آن به ولتاژ، جریان و فرکانس مناسب برای تغذیۀ بار مصرفی است.

یک منبع تغذیۀ تنظیم‌شده (Regulated)، می‌تواند ولتاژ یا جریان خروجی خود را تا حد معینی تقریباً ثابت نگه دارد.

منبع تغذیه ممکن است یک دستگاه مجزا یا همراه با بار باشد.

معمولاً ویژگی‌های منبع تغذیه عبارتند از:

  • مقدار ولتاژ و جریانی که می‌تواند برای بار خود تأمین کند.
  • میزان پایداری ولتاژ یا جریان خروجی در شرایط بار مختلف.
  • مدتی که می‌تواند انرژی را بدون سوخت‌گیری یا شارژ تأمین کند.
نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه