سلف DIP

سلف DIP

یک سلف از یک سیم پیچ ساخته شده است.

سیم پیچ میتواند دارای هسته ی فریت باشد.

واحد سلف هانری می باشد.

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه