پتانسیومتر مولتی ترن

پتانسیومتر مولتی ترن

مولتی ترن یک نوع پتانسیومتر است.

و به دلیل اینکه دورش زیاد است می توان مقدار آن را دقیق تر تنظیم کرد.

تنظیم کردن این نوع از پتانسیومتر دقیق تر و آسانتر از نوع معمولی آن و همچنین ولوم می باشد.

در این فروشگاه قطعات الکترونیک می توان انواع مولتی ترن را مشاهده کرد.

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه