پتانسیومتر معمولی

پتانسیومتر معمولی

پتانسیومتر یک نوع مقاومت متغیر می باشد که مقدار مقاومت آن تغییر می کند.

پتانسیومترها معمولا سه سر دارند و سر اول و آخر آنها ثابت هستند.

سر وسط لغزنده است که روی بدنه مقاومت حرکت می کند.

در این فروشگاه قطعات الکترونیک می توان انواع پتانسیومتر را مشاهده کرد.

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه