فیوز برگشت پذیر PPTC

فیوز برگشت پذیر PPTC

فیوز برگشت پذیر (ریستی)، یک عنصر الکترونیک پسیو با ضریب دمایی مثبت (PPTC) است که برای محافظت در برابر اضافه جریان در مدارهای الکترونیکی استفاده می شود.

نام های دیگر:

پلی فیوز polyfuse ، پلی سوئیچ polyswitch ، فیوز قابل برگشت ، فیوز ریستی ، PPTC , Resettable fuse

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه