آداپتور

آداپتور

آداپتور برق ، وسیله ای است که یک ولتاژ را کم یا زیاد می کند.

آداپتورها به دو صورت موجود می باشند ، یکسری از آنها برق متناوب (AC) را به متناوب (AC) تبدیل می کنند و یکسری برق متناوب (AC) را به برق مستقیم (DC) تبدیل می کنند.

جریان متناوب (alternating current, AC) جریان الکتریکی است که در آن جهت و مقدار جریان به صورت متناوب در حال تغییر است، بر خلاف جریان مستقیم که در آن جهت جریان عوض نمی‌شود.

جریان مستقیم (Direct current ، DC) یا جریان یکسو (Unidirectional ، DC) است که در آن جهت یا علامت جریان با گذشت زمان تغییر نمی‌کند.

 

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه