تسمه

تسمه یا کمربند یک قطعه انعطاف پذیر است که برای اتصال دو یا چند شافت به عنوان یک منبع حرکت، برای انتقال قدرت استفاده می شود.

تسمه ها در بیشتر دستگاه های مکانیکی کاربرد دارند.

از تسمه در رادیو ضبط ها و همچنین دستگاه های سی دی و دی وی دی استفاده می شود.

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه