پین هدر فاصله پایه 2 میلیمتر

پین هدر فاصله پایه 2 میلیمتر

pin header یا header یک مدل از کانکتورهای الکتریکی است.

پین هدرها دو دسته اند نری و مادگی که نری کاربردش بیشتر است.

پین هدرها شامل یک یا تعداد بیشتری پین های male یا female با فاصله های 2.54 میلیمتر یا 2 میلیمتر یا 1.27 میلیمتر از یکدیگر می باشند.

کاربرد پین هدرها : در واقع به عنوان پایه برای قطعاتی مثل LCD کاراکتری و یا روی بورد از آن استفاده می شود.

پین هدرنری، پین هدرمادگی، پین هدرمادگی صاف ،  پین هدرنری رایت و صاف از انواع پین هدرها می باشد.

پین هدر های نظامی در مصارفی که دارای دقت بالایی است کاربرد دارد.

پین هدر اغلب نیز به عنوان گیرنده برای جامپر (jumpers) عمل می کند.

پین هدر فاصله پایه 2 میلیمتر در محصولات کوچکتر استفاده می شود.

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه