ترمینال پانلی

ترمینال پانلی

ترمینال ها ،ابزاری هستند برای متصل کردن سیم های مربوط به مدار که بنا به طراحی مدار ، شکل، اندازه و مشخصات فنی گوناگونی دارند.

ترمینال ها همچنین درثابت نگه داشتن سیم و مقاومت الکتریکی تاثیر زیادی دارند که این امر

در طول عمر مدار نقش مهمی دارد.

نکته ای که در ترمینال ها باید در نظر گرفته شود ،

فاصله بین خانه ها (پین ها) از یکدیگر است که بنا به نیاز مدار در استانداردهای تعیین شده مهندسی، تولید و مصرف می شود.

انواع ترمینال عبارت است از: نری و مادگی، روبردی ، فشاری ، پنلی ، پیچی و…
این ترمینال ها معمولا در مدار های فرمان، مدار های صنعتی، مخابراتی و… کاربرد دارند.

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه