خازن 805

استفاده ازخازن SMD ، سایز مدارات الکترونیک را کوچکتر می کند و همین امر باعث کوچک شدن اندازه PCB می شود و هزینه هم نیز کاهش می یابد.

خازن SMD در سایزهای 0402، 0603، 0805، 1206 و 1210 موجود می باشد.

این اندازه ها از نظر عملکرد فرقی با هم ندارند ولی در اندازه با هم متفاوت می باشند.

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه