خازن SMD

خازن SMD

خازن یک قطعه الکترونیکی است که در بیشتر مدارها استفاده می شود.

عملکرد آن ذخیره انرژی الکتریکی است و در صورت لزوم این انرژی را دوباره به مدار می دهد.

به عبارت دیگر، بار الکتریکی ذخیره شده در آن تخلیه می شود.

علاوه بر این، عملکرد دیگری دارد به شرح زیر:

جریان DC را مسدود می کند.

جریان AC را عبور می دهد.

یک خازن یک دستگاه منفعل است که انرژی را در میدان الکتریکی خود ذخیره می کند

و هر زمان که لازم باشد، انرژی را به مدار می فرستد.

خازن ها از نظر شکل ظاهری و نوع ساخت و کاربرد انواع مختلفی دارند که به طور خلاصه

شرح داده می شود.

1-DIP (پایه دار) ، SMD (لحیم سطحی)

2-ثابت ، متغیر

3-الکترولیت(Electrolyt)، سرامیکی(Electrolytic)، مولتی لایر(Multilayer)، مایلار(Mylar)، (MKT)، پلی استر(Polyester)،

استفاده ازخازن SMD ، سایز مدارات الکترونیک را کوچکتر می کند و همین امر باعث کوچک شدن اندازه PCB می شود و هزینه هم نیز کاهش می یابد.

خازن SMD در سایزهای 0402، 0603، 0805، 1206 و 1210 موجود می باشد.

این اندازه ها از نظر عملکرد فرقی با هم ندارند ولی در اندازه با هم متفاوت می باشند.

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه